Kancelaria Adwokacka Mikołów

Zakres świadczonych usług

Kancelaria Adwokata Jerzego Rutkowskiego świadczy kompleksowe usługi prawne z zakresu:

PRAWA CYWILNEGO

w tym z prawa rzeczowego – dotyczące m.in. prawa własności i jego ochrony oraz nabycia przez zasiedzenie, służebności, w tym służebności przesyłu;
o wszelkie roszczenia wynikające z umów, w tym w sprawach o odszkodowania
i zadośćuczynienie za skutki wypadków komunikacyjnych i błędów lekarskich;
z prawa spadkowego – w tym w sprawach dotyczących nabycia spadku, działu spadku, zachowku oraz zapisu

PRAWA KARNEGO

obejmujące obronę w postępowaniu przygotowawczym, rozpoznawczym przed sądem oraz w postępowaniu związanym z wykonaniem kary; równocześnie Kancelaria zapewnia zastępstwo oskarżycieli posiłkowych

PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

w tym sprawy o rozwód, separację, ustanowienie rozdzielności majątkowej, alimenty, kontakty z dzieckiem, dotyczące wykonywania władzy rodzicielskiej.

PRAWA GOSPODARCZEGO I HANDLOWEGO

obejmujące obsługę prawną przedsiębiorców, doradztwo przy zawieraniu
i negocjowaniu kontraktów, windykację należności, dokonywanie wpisów
w rejestrach przedsiębiorców, sporządzanie opinii prawnych.

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Jerzy Rutkowski


ul. Żwirki i Wigury 5
43 – 190 Mikołów

Tel/fax: +48 (32) 2262010
email: jr@adwokaci.katowice.pl


Godziny pracy Biura Kancelarii:
Poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00

Dyżury Adwokata
Jerzego Rutkowskiego

Wtorki: 16:30 – 18:30
Środy: 16:30 – 18:30


REGON: 241131675
NIP: 635 00 06 130
Nr konta bankowego:
84 1140 2004 0000 3702 6016 9774