Kancelaria Adwokacka Mikołów

O kancelarii

Mecenas Jerzy Rutkowski

Adwokat Jerzy Rutkowski, w ramach swej Kancelarii Adwokackiej istniejącej od 1991r., kontynuuje wykonywanie zawodu adwokata rozpoczęte w 1976r. w ramach jednego z Zespołów Adwokackich w Mikołowie.

Kancelaria świadczy usługi z zakresu kompleksowej obsługi prawnej zarówno klientów indywidualnych jak i przed-siębiorców.

Sprawy prowadzone są z wykorzystaniem wieloletniego doświadczenia zawodowego, przy uwzględnieniu potrzeb każdego Klienta. Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawne także na rzecz osób mieszkających poza granicami kraju.

Wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem z uwzględnieniem stopnia zawiłości sprawy, niezbędnego nakładu pracy, wartości przedmiotu sporu, a także zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.
W przypadku stałej obsługi prawnej zastosowanie znajduje system wynagradzania ryczałtowego.

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Jerzy Rutkowski


ul. Żwirki i Wigury 5
43 – 190 Mikołów

Tel/fax: +48 (32) 2262010
email: jr@adwokaci.katowice.pl


Godziny pracy Biura Kancelarii:
Poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00

Dyżury Adwokata
Jerzego Rutkowskiego

Wtorki: 16:30 – 18:30
Środy: 16:30 – 18:30


REGON: 241131675
NIP: 635 00 06 130
Nr konta bankowego:
84 1140 2004 0000 3702 6016 9774